Jeg er en mann. Alt jeg skriver er sant.

fredag, august 28, 2009

Menn venter for lenge med få barn

Dagens unge menn venter for lenge med å få barn. De prioriterer utdannelse og karriere framfor å stifte familie. I enkelte tilfeller kan man si at de prioriterer år med uteliv foran å stifte familie.

Mange menn kjemper nå en likestillingskamp for å få like rettigheter til foreldrepermisjon og i barnefordelingssaker. Riktignok blir de dolket i ryggen av kvinner som mer enn antyder at det eneste menn ønsker er fri tilgang på sex samt å få middagen servert.

Heldigvis finnes det mange andre som ikke ser på mannen som en tilbakestående steinaldermann som kun tenker på egne behov. Som tror at menn er fullt kapable til å ta seg av barn, som støtter mannen i hans likestillingskamp.

Problemet er mannen selv. Dagens unge menn vil ha både utdannelse, karriere og barn. De vil tjene mer enn kvinner og de syns det er vanskelig å ta permisjon for dermed å tape lønnsinntekter. Noen menn sier rett ut at de har et for høyt forbruk til å kunne ta permisjon. At eget forbruk er viktigere enn egne barn.

Kontantstøtten er en kjønnskonserverende ordning, det finnes knapt en mann som går hjemme og passer egne barn mens de mottar den. Mange menn venter til de er førti – ja, noen nærmer seg endatil femti før de blir far for første gang.

Ulempene med dette er mange. Det naturlige er at menn får barn i så ung alder at de kan være en voksen og sprek bestefar, som kan hjelpe til med å avlaste sønnen da han får egne barn. Om sønnen venter like lenge som far med å få barn vil mange menn aldri oppleve gleden å bli bestefar. Her må vi huske på at menn dør før kvinner og dette bør menn tenke på.

Mange mener den viktigste samfunnsoppgaven i Norge er reproduksjon. Likevel er det først og fremst kvinner som prioriterer denne viktigste samfunnsoppgaven. Kvinner tar ut mest av fødselspermisjonen, kvinnene går hjemme med barn og mottar kontantstøtte. Og kvinner får barn. Norske kvinner ligger på topp i Europa når det kommer til barnefødsler. Mens det faktisk er nesten 20 % barnløse menn i 50 års alderen!

I tillegg er det stor overvekt av kvinner som arbeider i barnehage, SFO og skole. Igjen må menn komme på banen om de er interessert i å være med å påvirke de kommende generasjoner. Igjen prioriterer menn høye lønninger og status framfor disse yrkene som er blant våre viktigste, selv om de har lav lønn og lav status.

Menn tar ikke samfunnets oppgave om reproduksjon alvorlig. De må rett og slett skjerpe seg. Jeg vil be menn lytte til sin biologiske klokke. Og husk, kjære mann: du blir ikke yngre med årene.


(Baksida av Klassekampen i dag fredag 28. aug 2009)

10 kommentarer:

Barnløs mann som nærmer seg 40 sa...

Må du rippe opp i at tiden skrider i hastige kliv uten pauseknapp?

Jeg deler helst permisjonen 50% med mammen, dersom jeg skulle være så heldig å finne en Kvinne som evner å være tilfreds uten å sjekke gresset bortenfor.

At stadig flere kvinner heller vil være mor til mannens andre barnekull enn å velge en barnløs (og yngre) fyr er også et viktig poeng. Mange kvinner er nærmest notoriske i å velge (betydelig) eldre menn. Det er etter hvert bra for meg, men jeg hadde helst blitt pappa da jeg som 29-åring var klar for det enn å vente enda 10-12-?? år.

Min beste venninne er mor til sin (eldre) manns andre barnekull. Flere mannlige venner tar minst samme permisjonslengde som sin kvinne når barn nummer to kommer.

kamikaze sa...

Å ja! Nå traff du meg i nerven. Takk for den!

difference sa...

Haha. Fantastisk.

Anonym sa...

Haha, så bra! :D

Anonym sa...

du er min helt.

Mette sa...

Flott Lindkvist. Eg er grådig lei av å alltid høyra om at kvinner vel å få barn seint som om dei er åleine om å ta det valet. Og, kjære barnløse mann, det vert for lett å skulda på det at ein er åleine med at kvinner er så kresne.

Aandrea sa...

Veldig bra!

Unknown sa...

Dumme, slemme, griske, onde menn. Variasjon nr. 1 billion over et og samme tema. Er det ingenting i et kvinnehode som heter 'nok'?
Forresten er det mor som nekter å dele permisjonstid med far. Og for en familiefar er ikke 'eget forbruk' noen utgift å snakke om. Lindkvist blander her sammen ungkarer og gifte menn. Hvorfor være ærlig når politisk korrekte løgner høres så mye bedre ut?

elisabeth sa...

f-n awesome :D

pumpkin sa...

Jeg synes kanskje du er litt fordomsfull. Skjærer alle over en kam. Det ligger kanskje også veldig nær mannehat, som strider mot alt feminismen står for. Mulig det er et hint ironi her som jeg ikke fikk med meg.