Jeg er en mann. Alt jeg skriver er sant.

fredag, desember 07, 2007

Anmeldelse i Dagsavisen

Oppdaget nettopp en fin anmeldelse i Dagsavisen av "Alt jeg skriver er sant" på trykk onsdag 28. november og skrevet av Annette Orre. Finner den ikke på nett, men siterer gjerne.

Overskrifta:

Alt om meg selv

Ingres:

Utleverende om kvinneliv, i en bok som er mye bedre enn det vaskeseddelen røper.

Første setning:

"Hun gjør det ikke lett for seg selv, Ellisiv Lindkvist, når hun velger et
tema som har blitt såpass grundig hbehandlet de siste årene,"

Videre:

"Ser man bort fra disse lanseringsvennlige grepene, er boka som består av
sytti korte tekster, likevel så god at forfatteren står fram som en av høstens
mer interessante debutanter. For hun skriver godt Lindkvist, skarpt,
svarthumoristisk og med en evne til å balansere det personlige med det
gjenkjennelige og kommuniserende."

Avslutningsvis:

"Formen er lett, men Lindkvist viser også tyngde og innsikt når hun
behandler temaer som maktspråk, skam og tabuer."

Ingen kommentarer: