Jeg er en mann. Alt jeg skriver er sant.

onsdag, september 14, 2011

Pappaperm er likestilling


Jeg er heldig. Jeg kan stå opp om morgenen og være hjemme hele dagen og det gir staten meg penger for. Hvorfor får jeg penger fra staten? Fordi jeg har født et barn. Jeg har født et friskt barn og staten gir meg penger for å ta meg av det. Det kalles barselpermisjon eller foreldrepermisjon. Det kan man få i ett år. Eller nøyaktig: 56 uker med 80 % lønn og 46 uker med 100 % lønn.

Vi er kjempeheldige i Norge som har så gode ordninger for dem som får barn. Hvorfor har vi det sånn her i Norge? Fordi det er ønskelig at kvinner skal kunne delta i yrkeslivet selv om de føder barn, at det skal være mulig å kombinere yrkesrollen med morsrollen. Det er derfor vi har denne ordningen. Den er et likestillingstiltak. En del av den utskjelte statsfeminismen. Et tilkjempet gode som det nå virker som mange tar for gitt.

Målet er økt likestilling. Hva vil være enda bedre for likestillingen enn at Mor går hjemme med barnet et helt år? Tjaa, hva kan det være? Hva med at Far faktisk går hjemme med barnet en del av tiden?

Tidligere i sommer kunne Amagasinet fortelle oss, over hele forsiden at: ”Pappapermen er oppskrytt”. Den bidrar nemlig ikke til likestilling, påstås det. Hjemme hos oss trodde vi at det at fedre tilbrakte tid sammen med sitt eget barn var av verdi i seg selv. Men så enkelt er det altså ikke.

Vi trodde ikke Pappapermen måtte føre til noe annet – og i alle fall ikke etter så kort tid. Fedrekvoten ble utvidet senest i fjor – og så kommer det en forskningsrapport nå og slår fast at Pappapermen ikke fører til økt likestilling.

Man hadde håpet at økt pappaperm skulle føre til økt lønn for kvinner eller færre skilsmisser. Noe som selvfølgelig også hadde vært bra. Og som kan vise seg å stemme om man lar pappapermen få virke noen flere år. At flere fedre er sammen med barna sine, at de lærer seg å håndtere egne unger i hverdagen mens mor er på jobb og ikke bruker permisjonen på ferie med hele familien, det er likestilling i praksis.

Så til dere som er i mot fedrekvoten fordi dere vil "velge selv" - det er jo bare et tilbud. Dere kan fortsatt velge selv. Dere kan velge å ikke ta i mot. Eller hvis det virkelig er sånn -- at det å tilbringe 12 uker, med sitt eget barn, i dets første leveår, er for tidkrevende -- kan man jo spørre, hvorfor får man da barn?

 (Baksida av Klassekampen 6. september 2011)

2 kommentarer:

Yngve Thoresen sa...

Jeg er så heldig å være far til to flotte unger, og har begge ganger benyttet meg av fedrekvoten. Første gangen tilbrakte jeg 6 uker med datteren min, og andre gangen 10 uker med sønnen min. Hadde tiden vært lengre hadde jeg absolutt ikke takket nei til det heller. Og det er også mulig, men ofte vil jo mor ha sin del og vel så det. :)

Jeg ser at det diskuteres mye rundt pappapermisjonen, blant annet er det mange som ikke vil at den skal være absolutt. "Voksne mennesker kan selv bestemme hvordan tiden skal deles mellom dem" hevdes det ofte. De fleste fedre jeg kjenner har tatt ut minimum tid med barnet. De fleste ønsket mer, men lot mor få det hun ville. Hun har tross alt gått gjennom et svangerskap, en fødsel og kanskje en tøff tid etter hvor kroppen må hente seg inn igjen, så dette har jeg stor forståelse for. Samtidig er det ikke til å komme utenom det faktum at mor derfor sitter med trumfkortet på hånda når fordeling av permisjon skal bestemmes. Om hun skulle velge å bruke det er noe annet.

Jeg kjenner også til noen fedre som ikke har fått noen pappapermisjon, fordi mor ikke har opparbeidet seg rett til foreldrepenger. Den samme bestemmelsen gjelder ikke for far rett til foreldrepenger. Likestilling går ofte bare en vei som kjent.

Når min kone begynte i jobb fikk jeg kanskje den beste tiden alene med barna. Hun jobber nemlig turnus, så jeg er gjerne alene med ungene noen kvelder og/eller helger i uken. Det kan være hektisk til tider, men er en tid jeg setter veldig stor pris på.

Klaffen sa...

Enig med deg, rett & slett.
ALle har ett valg, og får jo dermed ta konsekvensen av det. At enkelte menn oxo skal ha "skryt" for å ta sine uker - er rett & slett irriterende!

Kos dere og nyt hver eneste dag!

Mammaer & pappaer:)